SK-Biom

T.G. Masaryka 24
976 01-Zvolen

+421 45 5206 875
viglasky@tuzvo.sk

Napíšte nám

O nás

Hlavným zámerom Slovnskej asociácie pre biomasu (SKBiom) je implementácia environmentálneho charakteru a nákladovo-efektívnych systémov bioenergetiky so širokým záberom na Slovensku.

Technická univerzita vo Zvolene je známa svojou dlhou tradíciou vzdelávania v oblasti lesníctva a drevárskych technológií na Slovensku, ktorá siaha až do roku 1770.

Členská základňa SK-BIOM sa vyznačuje bohatými skúsenosťami s implementáciou technológií na energetické využívanie biomasy, ako aj iných obnoviteľných foriem energie v značnom rozsahu a do podrobností.

Technická univerzita vo Zvolene je ochotná rozvíjať vedný základ obnoviteľných foriem energie, nielen teoretickú oblasť, ale aj praktické aspekty, pričom dáva dôraz najmä na bioenergetiku a technologické systémy – využívanie biomasy v sektore energetiky. V tejto oblasti ponúkame prevádzkové skúsenosti s progresívnou technológiou – plnoautomatickou prevádzkou kotolne s tepelným výkonom 600 kWt na báze biopaliva – drevných štiepok.

Pracovný tím SK-BIOM je ochotný a schopný aktívne sa zapájať do všetkých pracovných skupín projektu, nakoľko jej členská základňa je rozsiahla a naši členovia profesionálne pôsobia najmä ako vedecko-výskumní a pedagogickí pracovníci na rôznych univerzitách na Slovensku a často aj na zahraničných univerzitách a inštitútoch.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.