SK-Biom

T.G. Masaryka 24
976 01-Zvolen

+421 45 5206 875
viglasky@tuzvo.sk

Napíšte nám

Kontakt

SK-Biom - Slovenská asociácia pre biomasu

T.G. Masaryka 24
976 01 Zvolen

Tel.: +421 45 5206 875
E-mail: viglasky@tuzvo.sk

IČO: 17334454
DIČ: 2021440894