SK-Biom

T.G. Masaryka 24
976 01-Zvolen

+421 45 5206 875
viglasky@tuzvo.sk

Napíšte nám

Novinky

Široká sieť organizacií, lokálnych a regionálnych autorít, spoločností a ostatných energetických aktérov v spolupráci s iniciativou repowermap.org vyvíja interaktívnu online mapu pre obnoviteľne zdroje energie a energetickú efektivnost. Iniciatíva sa zameriava na podporu obnoviteľných zdrojov...