SK-Biom

T.G. Masaryka 24
976 01-Zvolen

+421 45 5206 875
viglasky@tuzvo.sk

Napíšte nám

Kogeneračná jednotka - Bardejov

25.08.2012 21:18

Pozrite si príspevok z 20. ročníka konferencie VYKUROVANIE, ktorú usporiadala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP). Príspevok je zameraný na exkurziu účastníkov konferencie v Bardejovskej kogeneračnej jednotke.

Príspevok sa nachádza v archíve Bardejovskej televízie. Vidieť ho môžete na https://www.respublica.sk/ kde si odkliknete "vysielanie regióny" - "Bardejovská televízia", v hornej lište sa vám zobrazí archív s kaledáriom (2.3.2013) a nastavite sa na 31 minutu vysielania.